Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

1057 20da 500
Reposted byTheEvexeaurinkooneeyed

July 14 2019

0311 d4dd 500
Reposted bywonderfulnaturebeltane
0310 5765 500
0309 e9a5 500
Reposted bylasicadancingwithaghostponurykosiarzBabsongabyaxxwyczesanagitaraxSzczurek
0308 eda3 500
Reposted bymachinaedanthemanlasicaOnlyGreendancingwithaghostgreywolfkivlovpassingbirdirukandjisyndromepoisonedivyBabsonLonePoProstuPuck152wszystkodupakingakmjjustafragmentofyouMezamejoannemSilentForestcarmenlunadancingwithaghostdancingwithaghostcarmenlunakatastrofopuszkanitaeltentacleguyseaweedxwyczesanagitaraxSzczurekLuukkamydiscoveryhormezagedschaafp856MountainGirltoskalattetoskalattebeltanemr-absentiaNorkNorkteijakool
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
nie, wraca jak bumerang
8788 804a 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vialenifca lenifca
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialexxie lexxie
Czasem po prostu nic się nie udaje.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
9120 d34d 500
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
8786 35f6 500
Reposted fromthetemple thetemple viafutureiscoming futureiscoming
Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming

July 11 2019

6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viahavingdreams havingdreams
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl