Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

4827 a55c 500
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamaardhund maardhund
0427 d89d 500
no cloud
Reposted fromPsaiko Psaiko viastraycat straycat
9129 59c4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viastraycat straycat

October 02 2018

dzieeeeeeekuje ;* oby wszystko się spełniło!
Kubczyk grubasku, minął rok, wybił zegar. Podwójne 100 to jest 200, wiec 400. Życzę Ci najpiękniejszych pieczątek na świecie, teraz możesz dostać taką pro, z moim logo. Życzę Ci mądrości żywieniowej i mniej estrogenowych kurczaków, a więcej steków, bo żywisz nie tylko mięśnie, ale i mózg. I żeby Ci cycki nie urosły miękkie i długie do ziemi. Do parku ludowego pójdźmy, to kolejne życzenie, pamietam te liście i Twoje pierwsze okulary z moich oczu. Prawdziwych kobiet i normalnych facetów w Twoim życiu. Przyjaźni. Albo dobrej albo długiej. I tej, obu. Butów jak zawsze, bo zawsze dobrze i zawsze patrzę, podziwiam. Marzeń o wyjazdach dalekich i Chorwacji tamtej, bo wiem, ze jeszcze ona się wydarzy. Pielęgnuj zupę mój drogi i do zobaczenia❣️
Reposted fromagatiszka agatiszka

September 22 2018

7541 6d22
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaholymoly holymoly
1052 c0bf
Reposted fromamatore amatore viaholymoly holymoly
Fast-flowing mountain stream
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
1897 ef87 500
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl