Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

6838 ec1b 500
Reposted byjunior13 junior13
6836 ae68 500
Reposted bymauakFiodor11
6832 8d02 500

July 06 2017

7467 3cec 500
7461 1956 500
7403 8010 500
7402 480e 500

June 18 2017

4309 f89d
Reposted bylasica lasica

June 13 2017

4681 0197 500
4564 8060 500
Reposted byGaggle Gaggle
4558 9658 500
Reposted byGaggle Gaggle
4556 e244 500
4544 8b76 500

June 12 2017

Agaciu Blondyno!
Stu stu stu latek,
Zdrówka i jeszcze raz zdrówka bo to najważniejsze,
Prace masz ale zawsze może być lepiej,
Prezentów duuuużo jak i szczęścia!
Pozytywnych wyników (tak paczam story!)
Dalej tej pięknej Chorwacji i nie raz, nie dwa, a może z 8,
Byś dalej ćwiczyła i oczywiście rozwijała się w tym co kochasz,
Miliardów kosmetyków własnej roboty,
No i wszystkiego wszystkiego co najlepsze!
A od najbliższych (dziś mam dzień matematyczny) tylko takich funkcji w życiu :
{x=16sin^3t(7), y=13cost-5cos(2t)-2cos(3t)-cos(4t)}
:*
 
 
P.S Chcem moje naklejki do karty! :D
Reposted byagatiszka agatiszka

April 08 2015

6207 333d 500
Reposted fromfoods foods
7068 ba2e
Reposted fromolakocie olakocie

April 02 2015

3756 9d94
Reposted fromAnakihs Anakihs

January 25 2015

8976 9623 500
Reposted fromjanmatejko janmatejko

January 05 2015

0538 d90a
0474 9ee9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl